Untitled Document

ตลาดโก้งโค้ง บางปะอิน-อยุธยา

             ตลาดโก้งโค้ง หรือตลาดบ้านแสงโสม เป็นตลาดโบราณย้อนยุคที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเรียกว่า ” บ้านแสงโสม” ลักษณะเป็นบ้านเรือนไทยหมู่ใหญ่ คงความเป็นสถาปัตยกรรมไทยโบราณ และสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ แบบสมัยกรุงศรีอยุธยา และพบกับวิถีชีวิตของไทยในอดีตที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเพืออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ทั้งนี้ ตลาดโก้งโค้ง ตั้งอยู่ที่บ้านแสงโสม  หมู่ 5 ถนนบางปะอิน-วัดพนัญเชิง (ติดวัดบ้านเลน) ตำบลขนอนหลวง หรืออยู่ห่างจากตัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา 11 กิโลเมตร เป็นตลาดที่อยู่คู่กับกรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลาช้านาน โดยสมัยโบราณคนขายสินค้าจะนั่งขายสินค้าอยู่บนพื้น และคนจะมาซื้อสินค้าจะต้องโก้งโค้ง เพื่อเลือกดูสินค้าที่ตนสนใจ อากับกริยาโก้งโค้งของคนไทยนั้นจะเป็นกริยาที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน ส่วนคนขายสินค้าก็นั่งกับพื้นแบบไม่ถือตัว จึงเป็นการซื้อขายสินค้าที่เต็มไปด้วยอัธยาศัยไมตรีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทำให้เกิดบรรยากาศอบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน

 

 

            

 

 

             ปัจจุบันบรรยากาศต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้นักท่องเทียวได้สัมผัสประสบการณ์ย้อนยุค ในการเลือกซื้อสินค้าภูมิปัญญาชุมชนที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ รสชาติ และราคาสินค้าที่จำหน่ายในตลาดโก้งโค้ง แห่งนี้มีหลากหลาย อาทิเช่น พืช ผักผลไม้ ปลอดสารพิษ สินค้าอุปโภค บริโภค อาหารคาวหวาน นานาชนิด เช่น ขนมหม้อแกง ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมเบื้อง กล้วยนาบ ก๋วยเรือโบราณ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด ส้มตำ ไก่ย่าง หมูสะเต๊ะ ห่อหมก กล้วยแขก ข้าวปั้นสูตรโบราณ ฯลฯ ซึ่งแต่เดิมนั้น บริเวณบ้านแสงโสม ในอดีตเป็นด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีในอดีต) และเป็นสถานที่ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิด ทั้งที่เป็นสินค้าชุมชนและสินค้าที่มาจากต่างเมือง ส่วนภายในตลาด จำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษจากสวนชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารคาว-หวานนานาชนิด โดยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายชุดไทยย้อนยุค